งานเพื่อสังคมปี 2556 - ไตรมาสที่ 4

Thursday 7th December 2017

งานเพื่อสังคมปี 2556 / ไตรมาสที่ 4

กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม – ผ่านมูลนิธิเอ็นไลฟ


  • มูลนิธิเอ็นไลฟ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อบต.อ่าวนาง อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชมรม/ผู้ประการดำน้ำ ร่วมจัดกิจกรรมเก็บขยะใต้ทะเลบริเวณหมู่เกาะพีพี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556
  • รับมอบเรือเกล็ดแก้ว จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หลังจากที่กองทัพเรือได้ส่งมอบให้กรมทรัพยากรทางทะเลฯ แล้ว เพื่อนำไปดำเนินการในการจัดสร้างอุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเล จ.กระบี่ ต่อไป