งานเพื่อสังคมปี 2556 - ไตรมาสที่ 2

Thursday 7th December 2017

งานเพื่อสังคมปี 2556 / ไตรมาสที่ 2

กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม - ผ่านมูลนิธิเอ็นไลฟ


  • มูลนิธิเอ็นไลฟ ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองทัพเรือ จัดสร้างอุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเล จ.กระบี่ ที่บริเวณเกาะพีพีเลและเกาะยาวาซำ เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลโดยการวาง เรือรบที่ปลดระวางประจำการ ได้แก่ เรือตะลิบง เรือโกลำ และเรือราวี เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ชีวิตสัตว์น้ำ ใต้ท้องทะเล โดยมีพิธีวางเรือ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา
  • จัดการแข่งขันซีคยัค กระบี่ เอ็นไลฟ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการแข่งขันซีคยัค เอเชีย คัพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2013 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2556 ณ สวนสาธารณะธารา จ.กระบี่ เพื่อเป็นการ รณรงค์และปลูกจิตสำนึกการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการท่องเที่ยวที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน