งานเพื่อสังคมปี 2556 - ไตรมาสที่ 1

Thursday 7th December 2017

งานเพื่อสังคมปี 2556 - ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม - ผ่านมูลนิธิเอ็นไลฟ


  • มูลนิธิเอ็นไลฟ ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองทัพเรือ เตรียมความพร้อมในการจัดสร้างอุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเล จ.กระบี่ ที่บริเวณเกาะพีพีเลและเกาะยาวาซำ เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร ทางทะเลโดยการวางเรือรบที่ปลดระวางประจำการ ได้แก่ เรือตะลิบง เรือโกลำ และเรือราวี เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ชีวิตสัตว์น้ำใต้ท้องทะเล โดยจะมีพิธีวางเรือ ในวันที่ 20 เมษายน 2556
  • เตรียมจัดการแข่งขันและประชาสัมพันธ์การแข่งขันซีคยัค กระบี่ เอ็นไลฟ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการแข่งขัน ซีคยัค เอเชีย คัพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2013 ในวันที่ 27 เมษายน 2556 ณ สวนสาธารณะธารา จ.กระบี่ เพื่อเป็นการรณรงค์และปลูกจิตสำนึก การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน